Samenwerking CZ en BENU maakt zorgvernieuwing mogelijk

02-09-2021

Vijfjarige samenwerking in nieuwe vorm

Zorgverzekeraar CZ wil samen met BENU, de grootste apotheekketen van Nederland, de apotheekfunctie in het zorglandschap opnieuw vormgeven. Met die ambitie gaan ze een vijfjarige samenwerking aan. CZ en BENU willen in die periode samen de zorg beter afstemmen op de behoefte van klanten. Zij werken daarvoor onder meer aan verschillende manieren van uitgifte van medicijnen, online informatievoorziening maar ook aan preventie en het versterken van de zorgfunctie in de regio.

In de vorm van een zogenoemde Duurzame Coalitie nemen de twee partijen samen de verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke transitie die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel moet versterken.

De inzet is stevig, daar zijn zowel CZ als BENU het mee eens. “Maar dat is precies de reden dat we zo’n nauwe en langdurige samenwerking aan gaan” zegt Mark van Kralingen, Manager Farmacie bij CZ. “De langdurige samenwerking is slechts een middel, het hoofddoel is de beweging op gang brengen die ervoor zorgt dat we op een verantwoorde manier de toegankelijkheid van farmaceutische zorg kunnen garanderen aan onze verzekerden.

Veranderende functie apotheek

Het startpunt van de afspraak is een gelijk beeld over de contouren van de apotheek van de toekomst. Waar nu de dienstverlening vooral is gericht op de balie van de apotheek, gaan partijen samen nadrukkelijk kijken naar het gebruik van andere mogelijkheden de dienstverlening daar te brengen waar de klant zich bevindt, zoals door online bestellingen, ophaalpunten, automaten of thuisbezorging. Zo kunnen verzekerden van CZ straks medicijnen ontvangen op de manier die bij hun past. Maar ook de communicatie verandert mee, de nadruk van lokale begeleiding van patiënten en voorschrijvers aan de balie komt steeds meer bij de complexe vragen te liggen. Voor de standaard communicatie rondom medicijnverstrekking en gebruik worden online mogelijkheden ingezet om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de klantwens.

Versterkte zorgfunctie in de regio

Met de afspraken willen de partijen ook de zorgfunctie van de apotheek in regionale zorgnetwerken versterken. Klanten kunnen enorm veel meerwaarde ervaren bij deze sterkere rol van de apotheek. Bijvoorbeeld door de advisering van de huisarts bij therapiekeuze, maar ook de optimalisatie van medicatiegebruik. En als het aan de partijen ligt, gaat de service nog een stap verder door het aanbieden van nieuwe diensten op het gebied van preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl, zoals de gezondheidscheck die BENU nu al aanbiedt.

Omslag in bekostiging

De meest essentiële innovatie is het minst zichtbaar. Om de noodzakelijke veranderingen en investeringen mogelijk te maken, is er afscheid genomen van de traditionele financiële afspraken die uitgingen van tarieven per geleverde prestatie. In de huidige afspraak ligt er een vaste vergoeding voor de dienstverlening per verzekerde. Dit is volgens Eduard Lip, Directeur Zorg van BENU, de basis van de nieuwe afspraak. “We zijn enorm blij met deze omslag. Hiermee hoeven we ons minder zorgen te maken over onze inkomsten en kunnen onze eigendoms- en franchiseapotheken zich nog beter focussen op wat onze klanten willen. De beste zorg, gemak en vooral meer aandacht voor wat het allerbelangrijkst is, hun gezondheid>

Duurzame Coalitie

De kosten van de zorg lopen op en de toegankelijkheid staat onder druk, een centrale beweegreden voor CZ en BENU om samen op te trekken. Mark van Kralingen: “De zorg staat voor uitdagingen die geen enkele partij alleen kan oplossen. Maar in de samenwerking ligt er een enorme kans.

.Bijvoorbeeld door te kijken naar passende en efficiënte distributie van geneesmiddelen, maar ook goede communicatie voor veilig gebruik, het verbeteren van de therapietrouw voor een betere behandeluitkomst. Met de meerjarensamenwerking kun je ook een vertrouwensrelatie opbouwen en zoeken naar passende oplossingen en bijbehorende financieringsafspraken.” Eerder vormde CZ al coalities om de zorg duurzaam te veranderen met ziekenhuizen, ggz-instellingen en een ouderenzorgorganisatie. Met de afspraak tussen BENU wordt hieraan nu ook de apotheeksector toegevoegd

Voor meer informatie neemt u contact op met Kim Assink, manager corporate communicatie T: 06-53770564 en kassink@brocacef.nl of Arjen Zwaan, woordvoerder van CZ T: 06 22 54 14 01 en arjen.zwaan@cz.nl

Over BENU

BENU zet zich dagelijks inzet voor de gezondheid van mensen. BENU is daar waar mensen behoefte hebben aan advies over een gezonde leefstijl, de juiste medicijnen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Thuis en in apotheken. BENU is met 3.500 medewerkers en ruim 3,4 miljoen klanten onderdeel van Brocacef Groep N.V., een groep van ondernemingen actief op het gebied van de gezondheidszorg. Bij Brocacef Groep werken ca. 5.400 medewerkers. https://www.benu.nl/

Over CZ

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Met 3,7 miljoen verzekerden is CZ de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ zet zich in om zorg in Nederland te verbeteren, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale Nederlanden en OHRA uit.

contact_persoon
Neem contact op met Kim Assink
Corporate communicatiemanager