Gedrag & mentale gezondheid

Mentale stoornissen hebben een grote invloed op het dagelijks functioneren. Een bekend stoornis is ADHD. De belangrijkste symptomen daarvan zijn hyperactiviteit en concentratieproblemen. Ook een depressie is bij veel mensen bekend. Deze stoornis kenmerkt zich door een lange periode van somberheid en kan sterk verschillen in ernst. Meer informatie hierover vindt u hier.