Diabetesmateriaal

leestijd 4 minuten·699 woorden

Wat is diabetesmateriaal?

Bij diabetes heeft u te maken met een te hoge bloedsuikerwaarde, ook wel bloedglucose(waarde) genoemd. Dat wil zeggen dat er te veel glucose ofwel suiker in uw bloed zit. Met diabetesmateriaal kun u uw bloedglucose weer in balans krijgen. Er zijn verschillende soorten diabetesmaterialen. Er zijn diabetesmaterialen om uw bloedsuiker te meten en diabetesmaterialen om insuline toe te dienen.

Diabetesmaterialen om uw bloedsuiker te meten 

De volgende diabetesmaterialen zijn bedoeld om de hoogte van uw bloedsuiker (bloedglucose) te meten.

 • Prikpen

  Een prikpen gebruikt u om een druppel bloed uit uw vinger te prikken. Dit wordt ook wel de ‘vingerprik’ genoemd. Deze bloeddruppel gebruikt u om uw bloedsuiker te meten. U gebruikt de prikpen in combinatie met lancetten.

 • Lancetten

  Lancetten zijn kleine naaldjes die u in de bijbehorende prikpen doet. Daarna spant u de prikpen en plaatst deze op uw vinger. Dan prikt u met de lancet in uw vinger om een bloeddruppel op te wekken.

 • Veiligheidslancetten 

  Veiligheidslancetten zijn lancetten die extra bescherming geven. Veiligheidslancetten worden aangeraden als iemand anders de vingerprik uitvoert: een zorgverlener of mantelzorger. Veiligheidslancetten zorgen ervoor dat de ander zich niet kan prikken aan uw lancet. Veiligheidslancetten zitten namelijk in een beschermend omhulsel met een dop. Dan hoeft er geen los naaldje in de prikpen geplaatst te worden, maar komt het naaldje vanzelf vrij uit het omhulsel zodra de dop eraf wordt afgedraaid.

 • Teststrips

  Teststrips nemen de bloeddruppel van uw vingerprik op. Daarna stopt u de teststrip in een bloedglucosemeter. Zo meet u de hoogte van uw bloedglucose (bloedsuiker).

 • Bloedglucosemeter (bloedsuikermeter) 

  Een bloedglucosemeter is een apparaat waarmee u uw bloedsuikerwaarde kunt meten. In de bloedglucosemeter stopt u een teststrip met uw bloeddruppel. Met de bloedglucosemeter kunt u uw bloedsuikerwaarde meten als u zich niet lekker voelt, of wanneer u een dagcurve (meerdere metingen per dag) moet doen om zicht te houden op uw bloedsuikerwaarden door de dag heen. Wanneer u voor het eerst een bloedglucosemeter gaat gebruiken, krijgt u vaak een startset. Die bevat een bloedglucosemeter, teststrips, lancetten, een prikpen, een etui en een handleiding.

Tips bij het meten van uw bloedsuikerspiegel

 • Gebruik voor elke vingerprik een nieuwe lancet en een nieuwe teststrip.
 • Laat uw bloedglucosemeter elk jaar ijken, zodat u zeker weet dat het apparaat nauwkeurig meet.

Diabetesmaterialen om insuline in te spuiten

De volgende diabetesmaterialen zijn bedoeld om insuline in te spuiten. Insuline inspuiten is nodig als uw lichaam zelf geen of heel weinig insuline aanmaakt.

 • Insulinepen

  Een insulinepen is een soort injectiespuit waarmee u insuline kunt inspuiten in uw lichaam. De insulinepen heeft een knopje om de juiste dosis insuline in te stellen. Er zijn twee soorten insulinepennen:
  • Voorgevulde insulinepennen bevatten één dosis insuline. Ze zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Na gebruik is de pen leeg en gooit u ‘m weg.
  • Losse (navulbare) insulinepennen kunt u steeds opnieuw gebruiken. Hier moet u zelf steeds een ampul met insuline in plaatsen.
 • Pennaalden

  Pennaalden zijn dunne naalden die u op de insulinepen draait. Daarna kunt u de insuline inspuiten in uw lichaam.

 • Veiligheidspennaalden

  Veiligheidspennaalden zijn pennaalden met een dubbele bescherming. Veiligheidspennaalden worden aangeraden als iemand anders de insuline bij u inspuit: een zorgverlener of mantelzorger. Veiligheidspennaalden zorgen ervoor dat de ander zich niet kan prikken aan uw pennaald.

 • Insulinepomp

  Een insulinepomp is een klein apparaatje dat de hele dag door regelmatig (kortwerkende) insuline afgeeft. Dat gebeurt via een naaldje in de huid van uw buik. Dit naaldje is met een slangetje verbonden aan de insulinepomp.

 • Naaldencontainers 

  Naaldencontainers zijn kunststof afvalbakjes voor gebruikte pennaalden en lancetten. Naaldencontainers worden beschouwd als chemisch afval. U kunt ze inleveren bij uw BENU Apotheek of bij een speciaal inleverpunt.

Tip bij het inspuiten van insuline

Gebruik voor elke insuline-inspuiting een nieuwe pennaald.

Diabetesmateriaal bestellen

Diabetesmateriaal is op machtiging verkrijgbaar. U kunt deze machtiging krijgen van uw (huis)arts of medisch specialist. Heeft u een machtiging gekregen en wilt u diabetesmateriaal bestellen? Neem dan contact op met BENU Direct of met uw BENU Apotheek voor de mogelijkheden. Deze kunnen namelijk per zorgverzekeraar en per situatie verschillen.  

N.B. Insulinepompen kan BENU niet leveren. Deze worden altijd via de fabrikant zelf geleverd.