Het voorkeursbeleid per zorgverzekeraar

Bent u benieuwd welke medicijnen u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar? In dit artikel leest u meer over het voorkeursbeleid en vindt u een overzicht van het voorkeursbeleid per zorgverzekeraar.

Een vrouw kijkt glimlachend uit het vliegtuigraam

Wat is het voorkeursbeleid medicijnen?

Het voorkeursbeleid houdt in dat uw zorgverzekeraar 1 merk van een bepaald medicijn heeft gekozen als voorkeursmedicijn. Dit voorkeursmedicijn heeft dezelfde werking als de andere varianten, maar is het goedkoopste medicijn in zijn soort. Uw BENU Apotheek geeft u het voorkeursmedicijn mee omdat uw zorgverzekeraar alleen dit medicijn vergoed. Mede door het voorkeursbeleid blijft uw zorgverzekering betaalbaar.

Wat is het voordeel?

Sinds de invoer van het voorkeursbeleid zijn de kosten van medicijnen flink gedaald. Hierdoor kunnen Nederlanders medicijnen krijgen voor de laagste prijzen in de westerse wereld.

Wat is het nadeel?

De lage medicijnprijs is een positief gevolg van het voorkeursbeleid. Dit heeft echter ook een nadeel: er is eerder een medicijntekort. Dat heeft u als gevolg dat u vaker moet wisselen. Dit zit zo: fabrikanten leggen kleinere medicijnvoorraden aan omdat ze minder winst opleveren. Is er een grotere vraag voor het medicijn dan het aanbod? Dan verkoopt de fabrikant de medicijnen eerst aan een land waar ze meer betaald krijgen voor hun medicijn.

Iedere zorgverzekeraar heeft een ander voorkeursbeleid

In Nederland zijn er in totaal 9 zorgverzekeraars. De grootste zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Alle zorgverzekeraars hebben meerdere labels (merken). Zo vallen de labels FBTO en Interpolis onder Achmea en is Univé onderdeel van VGZ. De labels zijn zelfstandig, maar hanteren het voorkeursbeleid van het concern waaronder ze vallen.

CZ, Menzis en VGZ

CZ, Menzis en VGZ hebben een voorkeursbeleid. Op hun website vindt u de lijst met voorkeursmedicijnen.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis hanteert bij een deel van de apotheken het voorkeursbeleid. Hierbij bepaalt Zilveren Kruis bij een groot aantal medicijnen het merk. Bij een ander deel hanteert zij het IDEA-beleid. Het IDEA-beleid houdt in dat Zilveren Kruis de apotheker een vast bedrag per verpakking betaalt, zonder te letten op het soort medicijn, het merk, de inkoopprijs, of de medische noodzaak. De meeste medicijnen waarvan minimaal twee gelijke medicijnen in Nederland beschikbaar zijn, staan op de IDEA-lijst. Bij dit beleid bepaalt BENU zelf welk medicijn of merk u krijgt.

Lees hier wat u kunt doen als u een ander merk medicijn wilt.

Vrouw haalt medicijnen op bij BENU Apotheek

Overige zorgverzekeraars

De overige zorgverzekeraars hanteren een Laagsteprijsgarantie-beleid (LPG). Bij het LPG-beleid vergoeden zorgverzekeraars alleen de laagste prijs van medicijnen met dezelfde werkzame stof. BENU bepaalt zelf welk medicijn of merk de klant krijgt.

Het LPG-beleid passen zorgverzekeraars ook toe bij medicijnen die niet opgenomen zijn in het voorkeursbeleid of in het IDEA-beleid.

Bij alle zorgverzekeraars geldt het beleid dat merkmedicijnen worden vervangen door generieke medicijnen.

Dit kunt u doen als u een ander merk medicijn wilt

Als u een ander merk medicijn dan het preferente merk wilt, kunt u een aantal dingen doen. U kunt bijvoorbeeld een andere zorgverzekeraar kiezen of uw medicijnen zelf betalen. Soms is er een medische noodzaak voor een ander medicijn. Overleg in dat geval met uw huisarts.

Heeft u vragen over uw medicijnen? Neem gerust contact op met uw BENU Apotheek.