BENU en VGZ werken aan beter medicijnwisselproces

16-10-2020

Er is steeds meer aandacht voor de effecten bij patiënten na het wisselen van een medicijn. Vooral bij het gebruik van meerdere medicijnen en verandering in het innamemoment of aantal blijkt voor patiënten verwarrend. Ze vinden het lastig om te onthouden wanneer ze welk medicijn moeten innemen. Dit kan zelfs gezondheidsrisico's opleveren door verkeerd gebruik. Daarom heeft BENU samen met zorgverzekeraar VGZ onderzoek gedaan naar hoe de medicijnwissel voor klanten niet langer een onaangename verrassing is, maar een duidelijk verhaal. Een 'communicatie toolkit' voor gesprekken met klanten over de medicijnwissel bleek een geschikte uitkomst. 

Pilot Medicijnwissel toolkit

BENU heeft met 17 apotheken grootschalig getest met de 'medicijnwissel toolkit'. De resultaten onder ruim 500 klanten zijn positief. Tachtig procent van de klanten is zeer tevreden over de aanpak. Uit de pilot blijkt dat de toolkit naast betere voorlichting en informatie ook tevredener klanten oplevert. Klanten gaan met een positiever gevoel de apotheek uit met hun nieuwe medicijn. 

Apotheker Marjo Toemen van BENU Apotheek Cassandraplein: ‘Vaak zijn de gesprekken onaangenaam. Om dit proces op een positieve manier te beïnvloeden gebruiken we de toolkit. Zo verloopt het proces soepeler. De toolkit levert tijdswinst op voor de apotheekmedewerker en tegelijkertijd ook een betere voorlichting en informatie voor de klant. Daarnaast ook een tevredener klant, dus een win-win situatie’.

Toename medicijnwissels

Het wisselen van medicijnen is de afgelopen jaren toegenomen. Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen zoals tekorten, het preferentiebeleid of medische noodzaak. Voorschrijvers en apothekers doen er alles aan om het juiste middel voor hun klanten te selecteren. In 9 van de 10 gevallen lukt het om het juiste middel te bieden voor de klant. Als een middel (tijdelijk) niet voor handen is, gaat het verlenen van goede zorg voor. Dat betekent dat er nooit ‘nee’ verkocht wordt, maar direct naar alternatieven gekeken wordt om de continuïteit van de behandeling te garanderen. Voor de klant kant dit echter een onaangename verrassing zijn. 

Duidelijker voor klant

Sultan Saglam (tweede apotheker in de registratiefase): ‘De medicijnwisselkaarten zijn handig en effectief om met de patiënt de wisselgesprekken uit te voeren. Ze bieden een ondersteuning in de wisselcommunicatie. Ook zijn ze handig om toe te voegen bij de bezorgpakketten. Ik ben er helemaal enthousiast over. Hiermee is het voor klanten duidelijker waarom bepaalde medicijnwisselingen plaatsvinden'.

BENU Services voor zorgvuldige medicijnwissel

De BENU Medicijnscan en BENU Medicijnbeoordeling zijn twee specifieke BENU services die zorgen voor een zorgvuldige medicijnwissel. De medicijnscan controleert automatisch het medicijngebruik en geeft mogelijke verbeteringen weer. In een persoonlijk adviesgesprek bekijkt de apotheker samen met de klant hoe zij zich zo goed mogelijk kunnen voelen bij de medicijnen die ze gebruiken.

Lees ook het persbericht op de website van Zorgverzekeraar VGZ

Lees hier meer over een medicijnwissel.