BENU Medicijnmonitor

1 juni 2018
Verschenen in het vakblad van de Vereniging van Jonge Apothekers

Jaarlijks belanden duizenden mensen in het ziekenhuis als gevolg van onjuist medicijngebruik. Het voorkómen van dergelijke ziekenhuisopnames en onnodige bijwerkingen is primair een taak van de apotheker. De BENU Medicijnmonitor identificeert bij welke patiënten verbetering in medicijngebruik mogelijk is. Dit voorkomt onnodige bijwerkingen en complicaties.

Apothekers verlagen zorgkosten met BENU Medicijnmonitor

De Medicijnmonitor screent patiënten op basis van patiëntkenmerken en medicatiehistorie. Vervolgens wordt een interventievoorstel aangemaakt voor patiënten bij wie verbeterpotentieel wordt gezien. De apotheker beoordeelt in overleg met de voor-schrijver en/of patiënt of er aanpassingen in het medicijngebruik nodig zijn. Hierdoor worden complicaties door verkeerd of onnodig medicijngebruik voorkomen. Dit leidt tot een sterke verlaging van de kosten van ziekenhuisopnamen, blijkt uit onderzoek door gezondheidseconomisch adviesbureau Equalis Strategy & Modeling.

Onderzoek door Equalis

Voor dit onderzoek koppelde Equalis de gegevens uit de Medicijnmonitor aan declaratiegegevens van de zorgverzekeraar. Patiënten van apotheken die interventies uit de Medicijnmonitor uitvoerden, hadden in de twee jaar na de interventie substantieel lagere zorgkosten dan vergelijkbare patiënten uit andere apotheken. Equalis redeneert dat de kostenverlaging kan oplopen tot 300 miljoen euro als alle apotheken in Nederland met de Medicijnmonitor of een soortgelijk programma zouden werken.

Naast het aangetoonde effect op zorgkosten draagt de BENU Medicijnmonitor bij aan een nog betere samenwerking tussen apotheker en huisarts. BENU is zeer blij met de resultaten van dit onderzoek, waarin duidelijk de meerwaarde van de apotheker als zorgverlener naar voren komt. Samen maken wij slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport van Equalis.