Kosten en vergoeding

Aan medicijngebruik en diensten van apotheken zijn kosten verbonden. BENU Apotheek geeft u informatie over hoe prijzen van medicijnen tot stand komen, hoe medicijnkosten en kosten voor de diensten van BENU Apotheek zijn opgebouwd. En wanneer u zorgkosten wel of niet vergoed krijgt.

Tarieven 2021

Tarieven 2021

Hoe komen prijzen van medicijnen tot stand?

Fabrikanten van medicijnen bieden deze aan op de markt. De Rijksoverheid, zorgverzekeraars en apotheken maken vervolgens afspraken over de prijs van deze medicijnen.

Wettelijke maximumprijzen voor medicijnen

In Nederland gelden wettelijke maximumprijzen voor medicijnen. Deze maximumprijzen worden twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Apothekers mogen geen medicijnen inkopen boven de maximumprijs.

Afspraken tussen zorgverzekeraars en apotheken

BENU Apotheken B.V. onderhandelt jaarlijks met alle zorgverzekeraars over de kosten van medicijnen. Deze afspraken kunnen per zorgverzekeraar verschillen. BENU Apotheken B.V. heeft overeenkomsten gesloten met alle zorgverzekeraars voor 2021.

Hoe zijn medicijnkosten en tarieven van apotheken opgebouwd?

Uw BENU Apotheek kan u altijd inzicht bieden in de opbouw van de prijs van het medicijn dat u gebruikt. Vraag er gerust naar. Ook bieden wij u inzicht in de kosten van onze eigen dienstverlening. Deze vindt u in de tabel.

Welke zorgkosten worden wel en niet vergoed?

In uw zorgpolis staat precies wat uw zorgverzekeraar wel en niet vergoed. In 2021 is het eigen risico, net als in 2020, € 385. Heeft u voor minder dan € 385 aan zorgkosten? Dan worden deze kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook zelf de kosten van de eigen bijdrage en van medicijnen die niet preferent zijn.

U betaalt zelf de eigen bijdrage

Krijgt u medicijnen voorgeschreven door uw (huis)arts? Dan worden die meestal vergoed uit uw basiszorgverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt deze eigen bijdrage direct bij het afhalen van de medicijnen.

Hoe kunt u betalen?

  • U kunt bij ons pinnen. Hiervan krijgt u een betaalbewijs.
  • U kunt ook betalen per factuur. De factuur ontvangt u via Netpoint.
  • Automatische afschrijving is helemaal makkelijk. Hiervoor moet u eenmalig een machtiging afgeven. U kunt het automatische afschrijvingsformulier printen en afgeven in de apotheek of u kunt in de apotheek een formulier invullen.

U betaalt zelf medicijnen die niet preferent zijn

In de meeste gevallen vergoedt de zorgverzekeraar 1 merk van hetzelfde soort medicijn. Dit is het voorkeursmerk, ook wel preferent merk genoemd. Lees meer hierover op de pagina Voorkeursbeleid.
Gebruikt u liever een ander merk? Dan kunt u uw arts vragen om een medische noodzaak af te geven voor een ander merk. Is er geen sprake van een medische noodzaak en wilt u toch een ander merk dan wordt vergoed door de verzekeraar? Dan zult u medicijnen van dit merk zelf moeten betalen.